Werkwijze
Relatietherapie
Coaching
Praktijk Open Hart
Therapie ruimte
Praktijk voor psychotherapie
Therapie Dordrecht


Werkwijze

We beginnen met een intakegesprek. We maken kennis en kijken in dat gesprek of je bij mij de juiste hulp kunt krijgen en met welke frequentie een gesprek nodig is.


Tijdens onze gesprekken werk ik vanuit de methodiek van de zogenaamde Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie. Kenmerkend voor deze manier van werken is dat er gebruik gemaakt wordt van de ervaringen die de hulpverlener opdoet in het contact met de cliënt. Dit maakt het persoonlijk en betrokken.


De genoemde methodiek is gericht op:

  • jou als individu, maar ook op eventuele belangrijke anderen in jouw omgeving die een bijdrage kunnen leveren aan jouw herstel.
  • oplossingen en zelf leren oplossen.
  • bewust worden van (niet-toegestane) gevoelens en behoeften.
  • het veranderen van intrapsychische en interpersoonlijke patronen, waardoor symptomen kunnen verdwijnen.
  • de praktijk: leren hanteren van symptomen en aanleren van nieuwe vaardigheden.
  • autonomie en verbondenheid. We richten ons op het ontwikkelen van de autonomie (je zelfstandigheid) en/of het realiseren van deze zelfstandigheid in verbondenheid met en zorg voor belangrijke anderen.
  • heden, verleden en toekomst. Op wat zich afspeelt in je huidige leven (en in de actuele therapiesituatie), je verleden (waardoor ben je geworden tot wie je nu bent) en toekomst (wat wil je met je leven).


Als christen werk ik daarnaast vanuit de overtuiging dat God ons door en door kent en wil helpen. Wanneer jij dat waardevol vindt, nemen we de ruimte voor gebed. Uiteraard ga ik respectvol om met andere geloofsovertuigingen en bent u ook van harte welkom wanneer u geen christen bent.


De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Medisch Centrum Zuidhoven (Dordrecht), zie foto's op deze pagina.


Kwaliteit van de hulpverlening wordt gewaarborgd door middel van intervisie en supervisie. Ook ben ik lid van de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden (LVPW) waarvoor ik aan kwaliteitseisen moet voldoen, zoals het blijven volgen van nascholingen.


Als Registertherapeut val ik onder het Klacht- en Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

De behandelingsovereenkomst kunt u hier bekijken.

unsplash